Program ► Luni - Vineri: 08:00 - 18:00 ● Sâmbătă: 08:00 - 12:00 ● Duminică: închis

Politica de Confidențialitate

Informații în conformitate cu articolele 13, 14 și 26 par. 2 teza 2 din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).


În cadrul următoarelor Indicații privind protecția datelor, CLAAS Regional Center South East Europe S.R.L. („CLAAS“) sau PROINVEST SRL („Dealer autorizat CLAAS“) oferă informații despre prelucrarea datelor personale ale clienților, clienților potențiali și părților interesate. Atunci când CLAAS sau dealerii autorizați CLAAS prelucrează datele dumneavoastră, acest lucru este indicat și prin exprimarea „noi” sau „al nostru”. CLAAS și dealerii autorizați CLAAS furnizează informații în calitate de organisme responsabile separate, cu excepția cazului în care se prevede altfel în informațiile privind protecția datelor.

Versiune: 11.06.2021Prezentare generală a conținutului:


        A. Informații generale privindprotecția datelor


        B. Vânzări de produse și servicii


        C. Furnizarea de servicii și întreținere, asistență tehnică


        D. Asistență clienți


        E. Măsuri pentru gestionarea afacerii și optimizarea proceselor noastre de afaceri


        F. Cooperare în vânzări și asistență pentru clienți (incl. procese administrative)


        G. Comunicare publicitară (inclusiv sondaje de satisfacție a clienților, cercetare de piață și opinie publică)


        H. Monitorizarea produsului, siguranța produsului


        I. Asigurarea calității, îmbunătățirea produsului și dezvoltarea de noi produse


        J. Managementul evenimentelor


        K. Tranzacții corporative


        L. Măsuri de securitate a clădirilor și instalațiilor


A. Informații generale privind protecția datelor


I. Numele și datele de contact ale persoanelor responsabile și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor


Organul responsabil este:


CLAAS Regional Center South East Europe S.R.L.

Șos. București-Urziceni, nr. 68 C

077010 Afumați, România

protectiadatelor@claas.com

 

Persoana responsabilă de protecția datelor din cadrul Grupului CLAAS poate fi contactată după cum urmează:

CLAAS KGaA mbH

în atenția responsabilului cu protecția datelor din grup

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel, Germania

privacy@claas.com

sau

PROINVEST SRL

Str. Podul Vechi Nr.3 ,Cladirea C1 , Etaj 1, Mun. Alexandria, Jud. Teleorman, Romania, 140057

dpo@proinvest1.ro

 

(denumit în continuare Dealerul autorizat CLAAS”)

 


II. Perioada de păstrare


Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât stocarea este necesară pentru atingerea scopului pentru care datele au fost colectate sau procesate. Dacă acest lucru este necesar,  stocăm datele dumneavoastră pe toată durata relației de afaceri. Aceasta include în special inițierea și executarea contractului.


În plus, stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale. Prin urmare, procesăm datele dumneavoastră pentru a îndeplini cerințele legale comerciale sau fiscale legate de obligațiile de dovedire și păstrare.


Dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale, acestea vor fi șterse în mod regulat, cu excepția cazului în care ne-ați acordat  consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră și/sau dacă prelucrarea ulterioară este necesară datorită intereselor legitime, d. ex. pentru redobândirea clientului, pentru apărarea împotriva revendicărilor juridice în cadrul litigiilor. La prelucrarea datelor pentru apărarea împotriva revendicărilor juridice în cadrul litigiilor, perioada de păstrare se bazează, de asemenea, pe perioadele de prescripție legală (d. Ex. conform dreptului civil și legislației privind răspunderea pentru produse). În acest caz, prelucrarea este restricționată, adică se limitează la un minimum necesar și este blocată în alte scopuri.


Cele de mai sus nu se aplică în cazul în care Indicațiile speciale privind protecția datelor descriu o procedură diferită.


III. Categorii de destinatari


1. Furnizori de servicii atent selectați. Furnizorii de servicii angajați de noi, care ne sprijină în implementarea relației de afaceri, primesc acces la date. Acestea sunt companii din categoriile de furnizori de găzduire, gestionarea datelor, software ca serviciu, servicii de e-mail, servicii IT (de exemplu, întreținere și asistență, migrarea datelor), consultanță, furnizori de servicii în contextul primului, celor de-al doilea și al treilea nivel de suport, servicii call center, gestionarea clienților, magazine de scrisori, marketing, tehnologie media, telecomunicații, relația cu clienții și managementul clienților potențiali, urmărirea furnizorilor de servicii, agenții web, conformitate, servicii de eliminare (de exemplu, tocătoare de documente), companii care efectuează analize pentru noi furnizori de servicii de gestionare, servicii de transport maritim și logistică, servicii de tipărire, furnizori de servicii tehnologice (de exemplu, pentru hardware și accesorii). Dacă sunt utilizate și alte categorii de furnizori de servicii, consultați aceste informații din Indicațiile speciale privind protecția datelor.


2. Transferuri de date în cadrul grupului CLAAS.

a. de la CLAAS către CLAAS KGaA mbH (Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Germania) în scopuri administrative interne, în special gestionarea datelor de bază, asigurarea cerințelor de conformitate (de exemplu, prevenirea încălcărilor interdicțiilor de spălare a banilor) și a proceselor de afaceri adecvate, efectuarea auditurilor și a auditurilor speciale și a investigațiilor interne și raportarea grupurilor, contabilitatea grupului, controlul, gestionarea riscurilor, raportarea, operațiuni de salvgardare și recuperare a sistemelor IT (înregistrare, monitorizare, apărare împotriva accesului neautorizat, gestionarea incidentelor, prelucrarea drepturilor de protecție a datelor, precum și îndeplinirea scopurilor noastre și a vânzărilor, serviciilor și administrative ale acestora, afirmarea revendicărilor legale, apărarea în litigii

b. de la CLAAS si CLAAS Service către Parts GmbH (Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Germania) în scopul utilizării suportului tehnic, păstrării unui serviciu electronic și istoricului întreținerii, astfel încât să vă puteți alege atelierul, pentru comunicarea publicitară, raportare, furnizarea de produse și servicii solicitate sau folosite, inclusiv achiziții (de exemplu, livrarea directă a pieselor de schimb la recoltă), utilizarea serviciilor de asistență (de exemplu, asistență pentru produse și clienți), examinarea garanției, cererilor de fond de comerț și rambursare, calculul prețului, monitorizarea produsului, siguranța produsului, apărarea produsului, asigurarea calității, îmbunătățirea proceselor de afaceri, afirmarea revendicărilor legale, apărarea în litigii

c. de la CLAAS către CLAAS Global Sales GmbH (Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Germania) în scopul dezvoltării și îmbunătățirii în continuare a produselor, serviciilor și proceselor, raportarea, furnizarea produselor și serviciilor solicitate sau utilizate, utilizarea serviciilor de asistență (de exemplu, asistență pentru produse și clienți), comunicarea promoțională, afirmarea revendicărilor legale, apărarea în litigii
d. Transferuri de date de la companiile grupului CLAAS către CLAAS
- de la CLAAS Global Sales GmbH către CLAAS în scopul furnizării produselor și serviciilor solicitate sau utilizate, folosirii serviciilor de asistență (de exemplu, asistență pentru produse și clienți), urmărirea și răspunsul la cererile dumneavoastră (de exemplu, dacă trimiteți o cerere offline sau prin aplicații online operate de aceștia, pentru a căror procesare CLAAS sau un dealer autorizat CLAAS este responsabil în zona de vânzări), pentru comunicare publicitară, achiziție de clienți noi, gestionarea vânzărilor, pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile, precum și pentru procesele noastre de afaceri
- de la CLAAS Service și Parts GmbH către CLAAS în  scopul furnizării de asistență tehnică, precum și de produse și serviciil solicitate sau utilizate, inclusiv achiziții, urmărire și răspunsuri la cererile dumneavoastră (de exemplu, dacă trimiteți o cerere offline sau prin aplicații online operate de acesta, pentru a căror procesare CLAAS sau un dealer autorizat CLAAS din zona de vânzări este responsabil), monitorizarea produsului și siguranța produsului, asigurarea calității, apărarea produsului, îmbunătățirea proceselor noastre de afaceri, furnizarea de servicii de asistență (de exemplu, asistență pentru produse și clienți), revizuirea cererilor de rambursare (de exemplu, garanție, cereri de culanță și rambursare), calculul prețului, comunicare promoțională, valorificarea cererilor legale, apărare în litigii
- de la CLAAS KGaA mbH către CLAAS pentru urmărirea și răspunsul la cererile dumneavoastră (de exemplu, dacă trimiteți o cerere offline sau prin intermediul aplicațiilor online operate de acesta, pentru a căror prelucrare este responsabil CLAAS sau un dealer autorizat CLAAS din zona de vânzări CLAAS), în scopuri administrative interne, în special gestionarea datelor master, în scopul asigurării cerințelor de conformitate și a proceselor de afaceri adecvate, controlul afacerii, gestionarea riscurilor, asigurarea funcționării și restaurării sistemelor IT (înregistrare, monitorizare, apărare împotriva accesului neautorizat, gestionarea incidentelor, prelucrarea drepturilor de protecție a datelor, îndeplinirea vânzărilor, serviciilor și scopurilor administrative ale acestora, valorificarea revendicărilor legale, apărarea în litigii)

e. În scopul prelucrării datelor corecte, transmitem actualizările de date companiilor din grupul CLAAS pe care le aveți în baza de date de adrese. Baza legală este art. 6 par. 1 teza 1 lit. f GDPR. Interesul nostru legitim constă în scopul menționat mai sus. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați CLAAS în orice mom+ent, cf. secțiunea A.I.

f. Baza legală pentru transmiterile de date conform secțiunii III. 2. este art. 6 par. 1 teza 1 lit. f GDPR pe baza intereselor noastre legitime de îndeplinire a scopurilor menționate acolo. În măsura în care transferul datelor dumneavoastră pentru inițierea unui contract este din inițiativa dumneavoastră sau este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau are loc cu consimțământul dumneavoastră, baza legală este art. 6 par. 1 teza 1 lit. b GDPR sau art. 6 par. 1 teza 1 lit. a GDPR. În măsura în care avem dreptul legal să o facem, baza legală rezultă din art. 6 par. 1 teza 1 lit. c GDPR. Pentru transmiteri suplimentare către terți, facem trimitere la Indicațiile speciale privind protecția datelor.


3. Transfer de date către terți cu care CLAAS are o relație de afaceri continuă (în special dealeri autorizați CLAAS) pentru a urmări și a răspunde la cererile dumneavoastră (de exemplu, dacă trimiteți o cerere offline sau online către CLAAS sau către companiile din grupul CLAAS pentru a cărei procesare CLAAS sau un dealer autorizat CLAAS din zona de vânzări CLAAS este responsabil, de exemplu, cerere de test drive, cereri de oferte), în scopul obținerii de clienți noi și asistenței clienților (de asemenea împreună cu dealerul autorizat CLAAS), gestionarea vânzărilor, inclusiv monitorizarea reușitei. Dacă nu ați selectat un dealer autorizat CLAAS, vom transmite solicitarea dumneavoastră dealerului autorizat CLAAS responsabil pentru dumneavoastră în regiunea dumneavoastră Transmitem actualizările de date dealerilor autorizați CLAAS care le păstrează în baza de date a adreselor dumneavoastră În plus, CLAAS transmite datele dumneavoastră dealerului dumneavoastră autorizat CLAAS în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale în contextul efectuării sau organizării de test drive-uri și demonstrații de mașini, cursuri de instruire, pentru calcularea prețului, procesarea comenzilor, verificarea cererilor de garanție și culanță, intermediere de finanțare pentru înregistrarea la evenimente în scopul asigurării calității, monitorizarea produsului, apărarea produsului și siguranța produsului, îmbunătățirea produselor, îmbunătățirea proceselor noastre de vânzări și servicii, efectuarea analizelor de piață, prelucrarea drepturilor de protecție a datelor, marketing direct, gestionarea datelor clienților, intermedierea pentru părțile interesate. Baza legală pentru transferurile de date în conformitate cu secțiunea III.3. este art. 6 par. 1 teza 1 lit. f GDPR bazat pe interesele noastre legitime în îndeplinirea scopurilor menționate anterior. În măsura în care acest lucru este necesar pentru inițierea unui contract sau îndeplinirea obligațiilor legate de contract sau de consimțământul dumneavoastră, baza legală este art. 6 par. 1 teza 1 litera b GDPR sau art. 6 par. 1 teza 1 litera a GDPR. În măsura în care avem dreptul legal să o facem, baza legală rezultă din art. 6 par. 1 teza 1 lit. c GDPR.


4. Transmiterea datelor de la dealerul autorizat CLAAS către Grupul CLAAS prin intermediul sistemelor furnizate de companiile din Grupul CLAAS:

a. CLAAS în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale în contextul efectuării sau organizării de test drive-uri și demonstrații de mașini, cursuri de instruire, în scopul serviciului clienți (de asemenea împreună cu dealerul autorizat CLAAS), pentru calcularea prețului, stimularea și gestionarea comisioanelor, procesarea de comenzi, verificarea cererilor de garanție și de culanță, brokeraj de finanțare, pentru prelucrarea cererilor dumneavoastră de către compania responsabilă de vânzări (de exemplu, urmărirea reclamațiilor, înregistrarea la evenimente CLAAS, în scopul asigurării calității, monitorizării produsului, apărării produsului și siguranței produsului, îmbunătățirii produselor, îmbunătățirii proceselor noastre de vânzări și servicii, implementării analizelor pieței, prelucrării drepturilor de protecție a datelor, pentru marketing direct, raportare, controlul vânzărilor, gestionarea datelor clienților, intermedierea părților interesate).
b. CLAAS Service si Parts GmbH
în scopul serviciului pentru clienți, pentru calcularea prețului, procesarea comenzilor, în contextul utilizării sau oferirii asistenței tehnice și legate de produs, examinării cererilor de rambursare (de exemplu, pentru cererile de garanție și culanță), pentru procesarea cererilor dumneavoastră (de exemplu, urmărirea reclamațiilor), în scopul asigurării calității, pentru monitorizarea produsului, apărarea produsului și siguranța produsului, îmbunătățirea produselor, îmbunătățirea proceselor noastre de vânzări și servicii, prelucrarea drepturilor de protecție a datelor, comunicarea publicitară.

c. CLAAS Global Sales GmbH în scopul asistenței pentru clienți și produse (de exemplu, de către managerul de produs CLAAS responsabil), pentru comunicarea promoțională, îmbunătățirea proceselor de vânzare, a produselor și serviciilor și oferirea de asistență pentru produs în cadrul asistenței pentru clienți.

d. CLAAS KGaA mbH Gestionarea datelor principale, îmbunătățirea proceselor de vânzări și servicii, analize de piață, prelucrarea drepturilor de protecție a datelor, marketing direct.


e. Actualizările de date sunt transmise de dealerii autorizați CLAAS companiilor din grupul CLAAS pe care le aveți în baza de date a adreselor dumneavoastră în scopul prelucrării datelor corecte.  Baza legală este art. 6 par. 1 teza 1 lit. f GDPR. Interesul nostru legitim constă în scopul menționat mai sus. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați CLAAS în orice moment, cf. secțiunea A.I.


f. Baza legală pentru transmiterile de date conform secțiunii III.  2. este art. 6 par. 1 teza 1 lit. f GDPR pe baza intereselor noastre legitime de îndeplinire a scopurilor menționate acolo. În măsura în care transferul datelor dumneavoastră pentru inițierea unui contract este din inițiativa dumneavoastră sau este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau are loc cu consimțământul dumneavoastră, baza legală este art. 6 par. 1 teza 1 lit. b GDPR sau art. 6 par. 1 teza 1 lit. a GDPR. În măsura în care avem dreptul legal să o facem, baza legală rezultă din art. 6 par. 1 teza 1 lit. c GDPR. Pentru transmiteri suplimentare către terți, facem trimitere la Indicațiile speciale privind protecția datelor.

5. Transferul către terți selectați
În plus, vom transmite datele dumneavoastră către terți dacă dispozițiile legale o permit și/sau v-ați dat consimțământul. În aceste condiții, datele pot fi transmise către următoarele categorii de destinatari: Organisme și instituții publice (d. ex., procurorul public, poliția, autoritatea fiscală, autoritatea de supraveghere) pentru gestionarea anchetelor oficiale, în măsura în care acest lucru este în interesul dumneavoastră sau suntem obligați legal să facem acest lucru. Baza legală este art. 6 par. 1 teza 1 lit. f și c GDPR. În contextul tranzacțiilor corporative, transmitem datele dumneavoastră și către compania căreia îi transferăm drepturile noastre în contextul unei posibile vânzări a uneia sau mai multor domenii de afaceri. De asemenea, transmitem datele dumneavoastră băncilor și instituțiilor financiare pentru a procesa o plată sau pentru a îndeplini contractul de intermediere cu furnizorul de servicii financiare pe care l-ați selectat, auditorilor, avocaților și consultanților fiscali în cadrul auditurilor, pentru a asigura conformitatea și sprijinul în respectarea cerințelor legale și pentru a valorifica revendicările și pentru a asigura apărarea în litigiile. Baza legală este interesul nostru legitim pentru îndeplinirea unui contract de brokeraj pentru finanțare, pentru valorificarea creanțelor și apărarea în litigii, pentru îndeplinirea și revizuirea proceselor noastre și a reglementărilor legale aplicabile, art. 6 par. 1 teza 1 lit. f GDPR.


IV. Sursa datelor


1. Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră Procesăm datele cu caracter personal (denumite în continuare „date”) pe care le primim de la dumneavoastră la/când

a. inițierea afacerii și prelucrarea contractelor

b. achiziționați sau utilizați produsele, serviciile și alte oferte ale noastre sau luați legătura cu noi

c. sunteți de acord cu măsurile de comunicare promoțională


2. Datele pe care le primim de la terți. De asemenea, prelucrăm date pe care ni se permite să le folosim

a. primite de la societățile menționate la secțiunile A.III.2. și 3. din grupul CLAAS în scopurile menționate acolo

b. de la agențiile de credit sau asociațiile de protecție a creditorilor în scopul verificărilor de credit,

c. autoritățile publice în scopul de a răspunde și la anchetele guvernamentale

d. de la alți terți cu care avem o relație de afaceri (pe termen lung): cum ar fi dealerul dumneavoastră autorizat CLAAS sau CLAAS, precum și de la alți terți, cum ar fi vânzătorii de adrese certificate


3. Date din surse disponibile publicului. De asemenea, prelucrăm date pe care le obținem în mod legitim din surse accesibile publicului (de exemplu, registrul comerțului, registrul societăților comerciale, registrul funciar, registrele debitorilor, anunțurile privind insolvența, mass-media, listele de sancțiuni) în scopul îndeplinirii cerințelor de conformitate și a cerințelor legale, gestionarea riscurilor, verificare date (de exemplu, validarea adresei), achiziționarea de noi clienți, efectuarea de studii de piață.


V. Transferul în terțe țări


Se realizează un transfer de date către țări terțe (țări din afara UE sau a Spațiului Economic European - SEE), d. ex. în măsura în care acest lucru
• este necesar pentru îndeplinirea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru îndeplinirea cererilor dumneavoastră.

• este necesar pentru a ne proteja interesele legitime.

• este prevăzut prin lege sau dumneavoastră v-ați dați consimțământul în acest sens.

se realizează în cadrul procesării comenzilor atunci când se angajează furnizori de servicii.

În măsura în care transmitem datele dumneavoastră personale noi înșine sau prin intermediul furnizorilor de servicii din țări din afara UE sau a SEE, respectăm cerințele speciale ale art. 44-49 GDPR și ne obligăm furnizorii de servicii să respecte aceste reglementări. Prin urmare, vom transfera datele dumneavoastră în țări din afara Uniunii Europene numai sub rezerva nivelului de protecție garantat de GDPR. Acest nivel de protecție este asigurat în special printr-o decizie de armonizare a Comisiei UE, art. 45 GDPR, prin reglementări interne obligatorii privind protecția datelor conform art. 47 GDPR sau prin contracte corespunzătoare, în special prin stabilirea unor așa-numite clauze contractuale standard ale Uniunii Europene cu destinatarul. În caz contrar, putem transfera date și pe baza consimțământului dumneavoastră expres; baza legală este atunci art. 49 par. 1 teza 1 lit. a GDPR. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, cf. secțiunea A.VII. Vă punem la dispoziție gratuit informații mai exacte la cerere, pe baza datelor de contact de mai sus.


Dacă ne întemeiem prelucrarea datelor de către destinatari, fără un nivel adecvat de protecție a datelor, numai pe consimțământul dumneavoastră, subliniem că există următoarele riscuri: Este posibil să nu existe reglementări adecvate pentru a vă proteja în mod adecvat datele cu caracter personal, să nu existe autoritate de supraveghere a protecției datelor, aplicarea drepturilor dumneavoastră de protecție a datelor să fie dificilă sau considerată neimportantă, să nu existe control asupra prelucrării și transmiterii ulterioare a datelor către terți.


Vă punem la dispoziție gratuit informații mai exacte la cerere, pe baza datelor de contact de mai sus.


VI. Obligația de punere la dispoziție a datelor cu caracter personal

Cu excepția cazului în care se specifică altfel în Indicațiile speciale privind protecția datelor, nu sunteți obligat legal sau contractual să furnizați datele dumneavoastră.


VII. Drepturile persoanelor afectate

În conformitate cu art. 15 GDPR, aveți dreptul de a primi informații privind datele stocate despre dumneavoastră. Dacă au fost prelucrate date cu caracter personal incorecte, aveți dreptul de a le rectifica în conformitate cu art. 16 GDPR. Dacă sunt îndeplinite cerințele legale, puteți solicita ștergerea sau restricționarea prelucrării și vă puteți opune prelucrării datelor (art. 17, 18 și 21 GDPR). Conform art. 20 GDPR, vă puteți folosi dreptul la portabilitatea datelor pentru datele care sunt prelucrate automat pe baza consimțământului dumneavoastră sau a unui contract cu dumneavoastră.


Informații despre dreptul dumneavoastră de opoziție în conformitate cu ar. 21 GDPR

1.     Din motive care decurg din situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune în orice moment față de prelucrarea datelor dumneavoastră personale, realizată pe baza art. 6 par. 1 teza 1 lit. f GDPR (prelucrarea datelor pe baza unui echilibru de interese). Acest lucru este valabil și pentru profilarea bazată pe această prevedere în sensul art. 4 nr. 4 GDPR pe care CLAAS să o folosească pentru evaluarea bonității sau pentru scopuri publicitare.

Dacă depuneți o opoziție, CLAAS nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care CLAAS poate demonstra motive legitime obligatorii pentru prelucrarea care prevalează față de interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau dacă prelucrarea servește la afirmarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.

2.     CLAAS prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a efectua publicitate directă. Aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră în scopul unei astfel de publicități; acest lucru se aplică și pentru profilare, în măsura în care este legată de o asemenea publicitate directă.

Dacă vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, CLAAS nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri.


Opoziția se poate face informal și trebuie adresată pe cât posibil către:

        Șos. București-Urziceni, nr. 68 C

        077010 Afumați, România

        protectiadatelor@claas.com


sau la


Mun. Alexandria, Jud. Teleorman, Romania, 140057

Str. Podul Vechi Nr.3 ,Cladirea C1 , Etaj 1,

        dpo@proinvest1.ro


Dreptul de revocare a consimțământului dumneavoastră în conformitate cu art. 7 par. 3 GDPR


Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul să revocați acordul în orice moment. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea procesării bazate pe consimțământul dumneavoastră înainte de revocarea acestuia.


Revocarea poate fi făcută informal. Puteți folosi datele de contact menționate în secțiunea A.II. Dacă CLAAS oferă alte opțiuni pentru folosirea revocării (d. ex., link de dezabonare în fiecare e-mail de newsletter), veți fi informat în Indicațiile speciale privind protecția datelor.


Vă puteți exercita drepturile în raport cu CLAAS sau dealerul autorizat CLAAS folosind datele de contact menționate în secțiunea A.I.


Dacă considerați că prelucrarea datelor încalcă legea privind protecția datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a protecției datelor la alegerea dumneavoastră. (art. 77 GDPR).


Datele de contact:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro


Desigur, puteți, de asemenea, să depuneți oricând o plângere la PROINVEST:

dpo@proinvest1.ro


Atunci când vă valorificați drepturile privind protecția datelor, prelucrăm datele dumneavoastră pentru a ne îndeplini obligațiile legale în conformitate cu art. 6 par. 1 teza 1 lit. c GDPR coroborat cu art. 15-22, 12 par. 3-6 GDPR și art. 7 par. 3 GDPR. Aceasta include procesarea datelor dumneavoastră în scopul identificării clare a persoanei vizate, precum și solicitarea de informații suplimentare pentru confirmarea identității. Transmitem datele persoanelor vizate destinatarilor datelor în sensul art. 19 GDPR, în ceea ce privește corectarea datelor, ștergerea sau restricționarea prelucrării (art. 16, 17 par. 1, 18 GDPR) și în măsura în care acest lucru este necesar pentru a vă pune în aplicare în mod eficient drepturile (art. 6 par. 1 teza 1 lit. c, f GDPR) și pentru a vă informa în calitate de persoană afectată (art. 12 GDPR). Facem acest lucru pe baza obligației noastre legale în temeiul art. 12 par. 6 GDPR.


B. Vânzări de produse și servicii


Procesăm datele dumneavoastră pentru distribuția și vânzarea produselor și serviciilor noastre în cadrul inițierii, executării și prelucrării contractului, în achiziții și logistică (de exemplu, atunci când achiziționați o licență sau o mașină uzată, programarea instruirii șoferilor), precum și în contextul obligațiilor contractuale de întreținere și reparație, facturare și verificare a cererilor de rambursare, precum și pentru a vă furniza produsele și serviciile solicitate. Scopurile și sfera prelucrării datelor depind de produsul sau serviciul specific utilizat. Baza legală este art. 6, par. 1, teza 1, lit. b GDPR, cu excepția cazului în care se stipulează altfel în prezenta secțiune.

-     Planificarea și implementarea (dacă este cazul, intermedierea) testărilor auto și demonstrațiilor de mașini; în acest scop, procesăm de obicei datele de identificare personală și datele de contact, datele de operare, tipul clientului, datele mașinii (date de bază ale mașinii, date de performanță ale mașinii și date de funcționare a mașinii), date de planificare și control, informații și analize despre interesele și comportamentul utilizatorilor clienților și persoane de contact, date de service și întreținere, date de contract și de comandă

-     Planificarea și implementarea (dacă este cazul, intermedierea) instructajelor auto, a cursurilor pentru produse și servicii, d. ex. în cadrul instructajului pentru mașina pe care ați achiziționat-o sau a implementării altor cursuri de formare; în acest scop, procesăm de obicei datele personale de identificare și de contact, datele de operare, tipul de client, datele contractelor și comenzilor, datele mașinii (date de bază ale mașinii, date de performanță ale mașinii și date de funcționare a mașinii), date de planificare și control, informații despre interesele clienților și persoanele de contact, date de service și de mentenanță.

-     Pregătirea ofertelor, vânzarea de produse, furnizarea de servicii (de exemplu, contracte de întreținere a software-ului pentru produsele EASY), licențe (de exemplu, licență EASY), inclusiv livrarea; în acest scop, procesăm de obicei datele personale de identificare și contact, datele de operare, tipul clientului, datele contractului și datele comenzii (de exemplu, numărul contractului, informații despre durata contractelor, începutul și sfârșitul garanției, numărul comenzii, prețurile, contractul și conținutul comenzii , licență utilizată, starea licenței, date privind conținutul comunicării, date de facturare și de plată), date de identificare financiară, date ale mașinii (de exemplu numărul mașinii), date de planificare și control. În cazul în care așteptările dumneavoastră de preț nu pot fi implementate fără acordarea de ajutoare pentru vânzări de CLAAS ca furnizor, dealerii autorizați CLAAS vă vor furniza datele dumneavoastră către CLAAS în scopul acordării de ajutoare pentru vânzare. Baza legală este art. 6 par. 1 teza 1 lit. b GDPR sau interesul legitim pentru optimizarea prețurilor pentru client. Dacă clientul și-a dat consimțământul, baza legală este și art. 6 par. 1 teza 1 lit. a GDPR.

-     Returul vehiculului (de exemplu, schimbul de mașini uzate, achiziționarea de mașini); în acest scop, procesăm de obicei datele personale de identificare și de contact, datele de funcționare, tipul clientului, datele contractului și comenzii, datele despre mașini (date de bază ale mașinii, date despre performanța mașinii și date de funcționare ale mașinii), date de service și întreținere, precum și fotografii ale mașinilor (de ex. fotografii pentru documentares stării mașinii).

-     Intermediere financiară. Dacă doriți să finanțați o mașină  (nou sau second-hand), în mod obișnuit procesăm următoarele date pe baza contractului nostru de agenție (art. 6 par. 1 teza 1 lit. b GDPR) sau dacă v-ați dat consimțământul (art. 6 par. 1 teza 1 lit. a GDPR): Date personale de identificare și de contact, date de funcționare, tip de client, date de comandă și contract, date de mașină (date de bază ale mașinii, date de performanță ale mașinii și date de funcționare a mașinii), inclusiv date de stare (de exemplu, tipul mașinii, numărul mașinii, data producției, orele de funcționare, dotare). În scopul îndeplinirii unui contract de brokeraj, transmitem datele dumneavoastră furnizorului de servicii de finanțare pe care l-ați ales

-     Trimiterea de materiale informative (de exemplu, broșuri); când comandați materiale de informare, procesăm de obicei datele de identificare personală și de contact în conformitate cu canalul de comunicare pe care l-ați selectat, datele de operare, tipul de client, datele privind conținutul comunicării, informațiile și analizele despre interesele și comportamentul utilizatorului (de exemplu, interesul dumneavoastră față de broșură pentru un anumit produs), date de planificare și control, documentație tehnică și date jurnal

-     Managementul stimulentelor și al comisioanelor.  Procesăm datele dumneavoastră pentru stabilirea și decontarea primelor de vânzare sau de vânzător și a plăților bonusului, precum și a creditelor și examinarea condițiilor prealabile pe care acestea se bazează pentru o cerere de plată. Baza legală este art. 6, par. 1, teza 1, litera f GDPR, pe baza interesului nostru legitim de a dobândi noi clienți și de a gestiona vânzările. În acest scop, de obicei procesăm următoarele date: Date personale de identificare, date de funcționare, date de comandă (de exemplu, comenzi ale dealerului autorizat CLAAS la CLAAS, ajutoare de vânzări furnizate de CLAAS), date despre mașini (de exemplu, tipul mașinii, numărul mașinii), date de planificare și control. Dacă este posibil, vă folosim datele fără referință personală.

-     Înregistrare pentru tururi de fabrică la producător. Dacă doriți să participați la un tur de fabrică la producătorul mașinii dumneavoastră, vom prelucra datele dumneavoastră în scopul planificării și gestionării participării la un tur de fabrică; CLAAS se ocupă de planificarea și gestionarea turului de fabrică (inclusiv catering, dacă este necesar), care poate fi efectuat de o altă companie din grupul CLAAS (de exemplu, CLAAS KGaA mbH). În acest scop, de obicei procesăm următoarele date: Date de identificare personală și date de contact, date de funcționare, tip de client, date privind conținutul comunicării, informații și analize despre interesele și comportamentul utilizatorilor, date de planificare și control, date de contract și de comandă. Transferul de date către compania de implementare a Grupului CLAAS se efectuează, în general, fără referințe personale. În cazul în care este necesar, într-un caz individual, să transmitem date personale către compania din Grupul CLAAS pentru a efectua o înregistrare, acest lucru se va face numai în măsura în care sunt îndeplinite cerințele de protecție a datelor.